wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin i RODO

Regulamin i RODO

 
 Regulamin sklepu

1. Sklep tekstyliadladomu.pl  prowadzony jest przez firmę:

Zuzatex Rafał Płaza

EACC 3 BOX F-17

05-552 Wólka Kosowska

ul. Nadrzeczna 7a

NIP :PL 8381630474

KONTO BANKOWE: 23 1140 2004 0000 3402 5830 3478

zuzatexobrusy@gmail.com

tel.: 509-433-563

 dalej nazywaną „Sprzedającym”.

 

 1.             Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
 2.             Realizacja sprzedaży w sklepie tekstyliadladomu.pl odbywa się według poniższego regulaminu.

REJESTRACJA KLIENTA

1.     Z oferty tekstyliadladomu.pl może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych

3.     Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego:dostęp do internetu komputer z zainstalowaną przeglądarką: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszy, Mozilla/Firefox/Chrome.

4.     Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „formularza rejestracji” nowego klienta.

5.     Klient zobowiązany jest nie udostępniać swoich danych dostępowych - 'login' i 'hasło' - osobom trzecim.

6. Klient może dokonać zakupu bez obowiązku rejestracji,przez kontakt mailowy lub telefoniczny

PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1.             Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku, natomiast ich realizacja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
 2.             Nie realizujemy zamówień w następujące dni: każda sobota, niedziela, Nowy Rok, Pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, Wszystkich Świętych, Pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia. Nie realizujemy zamówień w każdy dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy.
 3.             Klient kompletuje zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie sklepu internetowego produkty oferowane do sprzedaży. W każdej chwili istnieje możliwość zmiany zawartości koszyka, dostępna po kliknięciu na link “Koszyk”. Po wybraniu produktów można dokonać zamówienia.
 4.             Klient może opisać dodatkowo w uwagach do zamówienia produkty, których nie znalazł na stronie sklepu, a które chciałby zamówić. W tym wypadku sklep nasz dołoży wszelkich starań, aby drogą telefoniczną lub elektroniczną uzgodnić rodzaj, zakres oraz ilość produktów, by dołączyć do zamówienia wszystkie produkty zgodnie z intencją Klienta. W takim przypadku do zawarcia umowy dochodzi po pisemnej lub mailowej akceptacji Klienta. W razie braku akceptacji co do wszystkich lub co do niektórych towarów wskazanych w uwagach do zamówienia, umowa w tym zakresie nie dochodzi do skutku.
 5.             tekstyliadladomu.pl ponosi odpowiedzialność za zgodność pomiędzy produktami jakie opisał Klient w zamówieniu a dostarczonymi.
 6.             Terminy realizacji zamówień wynoszą od 5-7 dni roboczych (towary dostępne w magazynie) od 5-10 dni roboczych (towary wymagające wyhaftowania). W przypadku realizacji zamówienia towarów wymagających wyhaftowania czas realizacji zamówienia może się wydłużyć do 10 dni roboczych, o czym klient zostanie każdorazowo poinformowany telefonicznie lub mailowo.
 7.             Płatność za zamówiony towar może nastąpić: przelewem na konto Sprzedającego lub za pobraniem przy odbiorze towaru. W przypadku płatności przelewem zamówiony towar zostanie wysłany do Klienta po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego lub po przesłaniu, droga mailową, potwierdzenia wpłaty.
 8.             Istnieje możliwość samodzielnego odbioru towaru w siedzibie firmy.
 9.             Do dostarczonego zamówienia zawsze dołączana jest faktura VAT lub paragon w zależności od wyboru Klienta podczas składania zamówienia.
 10.          W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Kupujący może odstąpić od umowy informując o tym Sprzedawcę. Sprzedawca pokrywa koszty przesyłki zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem.
 11.          Rzeczywisty rozmiar  produktu może odbiegać około 2-3% od rozmiaru sugerowanego na opakowaniu, wynika to z procesu technologicznego produkcji obrusów oraz tekstyliów domowych i dodatków.
 12.          Rzeczywisty kolor produktu może nieznacznie odbiegać od produktu przedstawionego na zdjęciu z uwagi na różne właściwości oświetlenia oraz monitora Klienta. W razie wątpliwości bądź w celu weryfikacji prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy przed złożeniem zamówienia.
 13.          Ceny produktów są cenami brutto (zawierają podatek 23% VAT) i  podane są w złotówkach.
 14.          Do płaconej ceny towaru należy doliczyć koszty wysyłki właściwe dla wybranego sposobu płatności i dostawy:

 

GWARANCJA I REKLAMACJE

 1.             Towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta lub gwarancją własną sklepu.
 2.             W chwili odbioru Klient powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia, Kupujący powinien zgłosić ten fakt dostawcy oraz skontaktować się ze Sprzedającym.
 3.             Klient ma prawo do zwrotu towaru zakupionego w sklepie bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od odebrania zamówienia. 
 4.             Dla zachowania terminu 14 dni na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczające jest złożenie oświadczenia przed jego upływem pod adres siedziby firmy Zuzatex lub pod inny uzgodniony z klientem,tekstyliadladomu.pl niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia za pośrednictwem zwrotnie przesłanej wiadomości, wskazując datę otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5.             Zwrot wzajemnych świadczeń Stron winien nastąpić niezwłocznie, przy czym nie później niż w okresie 14 dni liczonych od daty otrzymania przez tekstyliadladomu.pl oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 6.             Odstępujący od umowy winien odesłać towar na adres:

Zuzatex Rafał Płaza

ul.Nadrzeczna 7a 

05-552 Wólka Kosowska

 1.             Towar zakupiony jako komplet powinien być wysłany w całości.
 2.             Zwrócony towar winien  być nieuszkodzony oraz nie nosić śladów zużycia poza zużyciem koniecznym w granicach zwykłego zarządu zakupionym towarem.  W przypadku zwrotu towaru uszkodzonego lub noszącego ślady zużycia przekraczającego granice zwykłego zarządu Sprzedający  może obciążyć Kupującego odszkodowaniem obejmującym koszt uszkodzenia lub zużycia towaru,
 3.             Wartość odszkodowania może zostać potrącona z ceny sprzedaży jako podlega zwrotowi na rzecz Kupującego.
 4.           Po uznaniu reklamacji tekstyliadladomu.pl dokona zwrotu należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto. Zwrot wzajemnych świadczeń Stron powinien nastąpić niezwłocznie, przy czym nie później w okresie 14 dni liczonych od daty otrzymania przez tekstyliadladomu.pl oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 5.           tekstyliadladomu.pl może powstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

PRAWA AUTORSKIE

    1.      Całość prezentowanej strony internetowej (tekst a w szczególności zdjęcia) stanowi własność  firmy Zuzatex

z siedzibą w Wólka Kosowska ul.Nadrzeczna 7a EACC 3 box-F17

    2.      Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody firmy Zuzatex

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ( RODO )

Szanowny Kliencie,
od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

Chcemy uprzejmie poinformować, że firma ZUZATEX Rafał Płaza posiada dane, które zostały zebrane w wyniku przeprowadzania sprzedaży, zakupu jako czynności cywilno-prawnej, zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

Należą do nich:
- Dane osobowe: Imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, płeć, adres e-mail
- Dane adresowe: Adres dostawy, ulica, numer domu lub mieszkania, miasto
- Dane firmy: Nazwa firmy, NIP, adres firmy

W myśl wspomnianego wyżej rozporządzenia RODO chcemy Państwa poinformować, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (nazywany dalej: Administratorem) jest  ZUZATEX Rafał Płaza NIP: PL8381630474  Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej na adres firmy lub e-mail: zuzatexobrusy@gmail.com

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Przez prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę należy rozumieć oferowanie klientom produktów i usług z zakresu produkcji tekstyliów oraz produkcji, montażu oraz serwisowania przesłon okiennych. Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba że klient wyraził na to wyraźną zgodę. Przetwarzanie danych osobowych mieści się w zakresie działalności gospodarczej Administratora.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane automatycznie lub ręcznie w celu dostarczania klientom naszej firmy kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa, jak również w celach statystycznych.

5. Państwa dane publiczne udostępniane przez tzw. źródła publiczne – tj. oficjalne i publiczne strony internetowe oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.) są również przetwarzane przez Administratora.

6. Z powodu przetwarzania przez naszą firmę Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora wglądu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Powyższe żądania można zgłaszać poprzez: kontakt drogą e-mailową lub pocztą tradycyjną do administratora danych.

7. Administrator zapewnia wszelkie środki ochrony danych osobowych w postaci fizycznej, technicznej i organizacyjnej przed przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą lub dostępem osób trzecich zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.             Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu